Specialmediemagasinet

Når det specielle skal ud på nettet

Bolighandler i Herning

Det er ikke altid, jeg har særlig meget forståelse for nogle af de huskøbere, jeg i mit arbejde som ejendomsmægler kommer i kontakt med. En del af køberne har åbenbart ikke den fulde forståelse for, at jeg faktisk bliver betalt for at repræsentere sælgeren og altså ikke er sådan en slags mellemmand mellem sælger og køber.

Principielt bryder jeg mig ikke om, når en potentielt køber spørger mig, om jeg har kendskab til en god boligadvokat, som de kan henvende sig til med hensyn til skødeskrivning, som jo er købers opgave. Reelt er det selvfølgelig ikke noget problem, da man må gå ud fra, at advokater gør deres arbejde tilpas upartisk, men principielt bør køberne ikke bede sælgers repræsentant om at pege på en advokat - ⓘ -, som skal varetage købers interesser.

Bedste og billigste boligadvokat?

I øvrigt sætter den slags spørgsmål mig i en klemme, for jeg har et udmærket samarbejde med flere boligadvokater i Herning, hvor jeg virker som ejendomsmægler, så jeg vil helst ikke pege på det ene firma frem for det andet, for jeg har helt naturligt et langsigtet behov for at have et godt forhold til dem alle sammen.

Sjovt nok oplever man som ejendomsmægler ret tit at blive bedt om gode råd, som ikke på nogen måde er i forbindelse med selve ejendomshandlen. En del af de sælgere, jeg bliver engageret af, skal sælges deres hus, fordi mand og kone skal skilles.

I den slags tilfælde hører det ikke til sjældenhederne, at enten manden eller konen diskret spørger mig, om jeg kender til en god familieadvokat, som vedkommende kan hyre til at varetage sine interesser i forbindelse med skilsmissen. Den slags spørgsmål afviser jeg altid kategorisk, for det er selvfølgelig ikke min opgave at rådgive om den slags.

Udover at det ikke er min opgave, så har jeg jo også det hensyn at tage til min egen forretning, at jeg ikke skal lægge mig ud med et eller andet advokatfirma ved at pege på en anden advokat, når jeg på den måde bliver spurgt til råds.

Det er først og fremmest, når der er tale om lidt yngre mennesker, at det kniber med forståelse for, hvem jeg egentlig repræsenterer. Det sker sjældnere, når det er mere modne mennesker, jeg har med at gøre, for de har som oftest gennem livet lært, at man ikke skal spørge ”fjenden” til råds om noget som helst.

Men selv om jeg som udgangspunkt repræsenterer sælger i en ejendomshandel, så ser jeg det trods alt også som min opgave at være så upartisk som muligt, for jeg vil aldrig gå med til at være medvirkende til at føre en køber bag lyset på nogen måde. Det ville jo i givet fald svække tilliden til mit firma, så derfor er det også for en ejendomsmægler vigtigt at medvirke til, at intet i forbindelse med en ejendomshandel holdes skjult.

Det er nu i øvrigt blevet et mindre problem i forhold til tidligere, for nu skal der udarbejdes tilstandsrapporter og energirapporter i forbindelse med enhver hushandel, og på den måde kommer de tekniske kendsgerninger frem i lyset.