Specialmediemagasinet

Når det specielle skal ud på nettet

Tagrender – den forsømte del af huset

Egentlig er der ikke meget sexet eller interessant at sige om tagrender – altså lige indtil de ophører med at gøre det, de er beregnede til, som jo naturligvis er at opsamle regnvand fra taget og lede det sikkert ned i jorden eller ud i kloaksystemet. I det øjeblik, de svigter, og man ikke omgående gør noget ved problemet, venter der en sand række af forbandede problemer for den stakkels husejer. Eller rettere: Stakkels og stakkels er nok så meget sagt, for hvis man ikke sørger for en periodisk rensning af sine tagrender, er man selv lidt ude om det.

Moderne støvsugning og tagrenderensning

I de gode gamle dage gik vi ansvarlige husejere hvert år i gang med mere eller mindre livsfarlige arrangementer med lange stiger, en lille skovl og en spand – og det hele med det formål at grave blade, kviste og skidt op af tagrenderne. Vi gjorde det, fordi vi vidste, at en tagrende, der løber over, sender vand ned af muren i stedet for i jorden, og det giver svamp, mug og skimmel.

I øvrigt har en tagrende fyldt med skidt meget nemmere ved at frostsprænges, fordi laget af skidt i den holder på fugten.

Nu om dage – og da især her i København og på Sjælland – er der meget mere sikre og komfortable løsninger som for eksempel den service - ⓘ -, som Sjællands Ejendomsservice udbyder, der handler om støvsugning og rensning af tagrender på hele Sjælland: http://sjaellands-ejendomsservice.dk/rens-af-tagrender

Ikke kun tagrender – men hele ejendommen

Enhver, der ejer eller har ejet et hus eller en ejendom ved, at den sikreste vej til at undgå skader, bevare eller forøge værdien og i øvrigt nyde ejendommen, er vedligeholdelse og reparationer i rette tid. Det gælder ikke kun tagrender – men reelt alt på huset.

For eksempel taget – det er jo ikke ligefrem husets billigste sted at reparere på, og det er jo også i bogstaveligste forstand husets første bolværk mod elementerne, ikke? Samtidig er det jo noget af det første, man ser på en ejendom, når der da ikke lige er tale om etageejendomme.

Et tag – og det kan være både de konventionelle tegltag eller et stråtag – bliver meget ofte ramt af algebelægninger, der udover at skæmme det visuelle også er til skade for taget. Et tag med alger bør renses og algebehandles! Det er en lille investering med enormt god tilbagebetaling!