Specialmediemagasinet

Når det specielle skal ud på nettet

Finansiel krise

Den finansielle krise i 2008 og 2009 og store fald i aktiekurserne har bekræftet, at det er vigtigt at sprede risikoen. Men de finansielle markeder er blevet tættere knyttet sammen de seneste årtier, så hvordan opnår du rent faktisk risikospredning? Er det nok at købe lidt svenske aktier til dine danske favoritaktier, eller er udenlandske statsobligationer mere fornuftigt?

Så meget varierer kurserne sammen

I tabellen kan man se, hvor meget forskellige typer af investeringer varierer sammen med aktier. Tallene kan gå mellem minus 100 procent og 100 procent. Minus 100 procent betyder for eksempel, at aktier og obligationer går direkte i hver sin retning, mens 100 procent betyder, at de udvikler sig fuldstændig ens. Hvis man ønsker at sprede sine investeringer bedst muligt, skal man kigge efter aktiver, der hænger mindst sammen forstået på den måde, at når man vinder på gyngerne, taber man på karrusellerne. Det giver den stabile udvikling, som langt de fleste mennesker ønsker.

Indeks over aktiverAfkastsammenhæng med globale aktier siden 1999
Globale statsobligationer27 %
Europæiske virksomhedsobligationer45 %
Lange amerikanske skatkammerbeviser-20 %
Amerikanske virksomhedsobligationer32 %
Statsobligationer fra udviklingslande58 %
Guld8 %
Ejendomme fra udviklede markeder77 %

Kilde: Blackrock og Bloomberg

Ejendom og aktier er ikke den bedste cocktail

Det er svært at finde tal for, hvor tæt en ejerlejlighed eller et hus i hovedstadsregionen svinger med de globale aktiemarkeder, men umiddelbart viser tabellen, at det ikke giver den helt store risikospredning at have aktier og ejendom på samme tid. Det har langt de fleste danskere, men jeg hører tit fra mine kunder, at de vil købe en bolig - ⓘ - eller et fritidshus for at investere, og det kan jeg sjældent anbefale. Køb hus fordi du ønsker at bo i det, eller sommerhus fordi du vil nyde ferier og weekender i det. Hvis du vil sprede risikoen i forhold til dine aktier, er andre investeringer langt bedre.

Statsobligationer og aktier

En af de bedre måder at sprede risikoen i forhold til aktier er at købe amerikanske statsobligationer med lang løbetid. Tabellen viser, at de amerikanske obligationer udvikler sig modsat at aktierne. Det skyldes blandt andet, at når aktiemarkedet bløder, vil folk hellere have sikre obligationer. Se diagrammet der i specielt i perioden fra 2000-2003 viser, at aktier og obligationer går i hver sin retning. Statsobligationer fra ”udviklingslande” såsom Brasilien udvikler sig noget nærmere aktierne, hvilket i høj grad også må ses som et tegn på, at de har større risiko, og det er noget investorerne smider fra sig, når der er ”krise” eller dårlige økonomiske udsigter.

Skal jeg købe guld?

Guld lever også sig eget liv i forhold til aktier. Men det er ikke noget jeg lige umiddelbart anbefaler private investorer. En guldklump giver jo ikke afkast i sig selv; prisen skal stige på guld, før du tjener penge - ⓘ -, da fysisk guld jo frækt sagt ligger i et pengeskab og samler støv. Aktieinvestering derimod giver medejerskab i virksomheder, der i døgnets 24 timer fokuserer på at tjene penge på at sælge varer at service til folk fra alle mulige lande, og ligger sjældent og samler støv i pengeskabet.

Hvordan gør du selv?

Den letteste og billigste vej til risikospredning er at bruge ETF’er (børshandlede fonde), som du kan købe gennem din netbank. Flere af de nævnte investeringer kan foretages med iShares og Vanguard, som i meget grove træk svarer til et købe en investeringsforening, der spreder risikoen på mange forskellige obligationer og aktier. Det giver dig med andre ord adgang til hele verdens investeringsmarked uden stort besvær og omkostninger, når du sparer op til pension eller investerer i holdingselskabet. Du behøver ikke finjustere ved at købe lange amerikanske statsobligationer, men køb gerne en ETF, der investerer bredt i obligationer som for eksempel iShares Citigroup Global Government Bond med lave omkostninger, som kan ligge i dit pensionsdepot.